Вже більше десяти років Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського має свій медичний пункт, який розташований в гуртожитку №1 на вулиці Живова.

За здоров'ям студентів слідкують висококваліфіковані фахівці. Прийом організований за дільничним принципом. За потреби залучаються   вузькі спеціалісти різних профілів. Максимально опікуються іноземцями. 

For more than ten years, Ternopil National Medical University has it`s own medical center, which is located in the hostel N 1 at Zhyvova street. 

The health of students is followed by highly qualified specialists. Students are consult by physicians: Vasyl Oleksiyovych Kachor and nurses staff: Iryna Mychaylivna Pelechata and Iryna Yevgenivna Chuyko. The foreigners receive the greatest care. The schedule of consultations of the qualified specialists is carried.

Приміщення медичного пункту має вдале розташування, що забезпечує його доступність для відвідувачів. Огляди та невідкладну допомогу студенти отримують у комфортних умовах з використанням сучасного обладнання й апаратури. 

The location of the medical unit has a good location, which ensures its accessibility to visitors. Students receive surveys and emergency care in comfortable conditions using modern medical equipment.

Завдяки впровадженню системи електронного документообігу та реєстрації, працівники медпункту ведуть облік результатів флюорографічного обстеження та висновків профілактичних оглядів студентів  за допомогою новітнього програмного забезпечення. Крім того, всі студенти та співробітники ТДМУ можуть отримати медичну допомогу. У медпункті ТДМУ щорічно проводяться щеплення працівників та студентів нашого вишу.

Due to the implementation of the system of electronic document management and registration, the staff of the medical center keep a record of the results of the fluorographic examination and conclusion of the prevention of student surveys using the latest software. In addition, all students and staff of TSMU can receive proper medical care. The medical center of TSMU annually holds vaccinations for the students.

Години прийому :    

     Admission hours: